DIGITAL MARKETING

Hợp tác win - win

Mobile: 0913 809 827

FREELANCER

Landingpage

Website

Facebook Ads

Build hệ thống từ A - Z

DỊCH VỤ

Google Ads

Tư vấn chiến lược

MARKETER

Từ số 0 - Doanh thu 3 tỷ /năm

Tôi có kinh nghiệm hơn 6 năm trong triển khai các hệ thống Digital Marketing cho các StartUp.

Ngành thế mạnh!!

Bất động sản, TMDT, thời trang!!

SHOW HÀNG

Tracking Chuyển đổi google ads 30 ngày gần nhất (28/03/2021)